Sällskapet Grevinnan Brahe kan erbjuda uppvisningar med 1700-talsdans i tidstypiska kläder och i samarbete med stråkkvartetten Brahe. Passar bra vid större som mindre tillställningar, inledning till föredrag eller mingel vid festligheter och exkursioner.

För upplysningar kontakta 018-546361 eller 0705-187775.